Podmiot leczniczy

Organ rejestrowy
Wojewoda Wielkopolski
Numer księgi: 0000 0019 0970

Nazwa zakładu leczniczego
JOANNA CIESIELSKA-USŁUGI REHABILITACYJNE

Nazwa jednostki organizacyjnej
Zakład Rehabilitacji w Środzie Wielkopolskiej

Nazwa komórki organizacyjnej
Zakład Fizjoterapii

  • Gabinet fizykoterapii
  • Gabinet kinezyterapii
  • Gabinet masażu leczniczego
  • Pracownia hydroterapii

 

Klauzula informacyjna Joanna Ciesielska-Usługi Rehabilitacyjne