Podmiot leczniczy

Organ rejestrowy
Wojewoda Wielkopolski
Numer księgi: 0000 0015 2716

Nazwa zakładu leczniczego
Centrum Zdrowia ASGO Sp. z o.o. Sp. k.

Nazwa jednostki organizacyjnej
Zakład Rehabilitacji w Poznaniu

Nazwa komórki organizacyjnej
Zakład Fizjoterapii

  • Gabinet fizykoterapii
  • Gabinet kinezyterapii
  • Gabinet masażu i rehabilitacji leczniczej
  • Zespół Rehabilitacji Domowej