Program profilaktyczny Zdrowy Maluch

Pierwszy w Polsce bezpłatny program diagnostyki funkcjonalnej noworodków i niemowląt.
E-książeczka dla rodzica – po zrealizowanym badaniu diagnostycznym zarejestruj się w systemie by mieć dostęp do wyników badania swojego dziecka – kliknij tutaj

W ramach Programu Profilaktycznego „Zdrowy Maluch”, organizowanego wspólnie przez Miasto Poznań oraz Centrum Zdrowia ASGO, przeprowadzone zostaną bezpłatne badania diagnostyki funkcjonalnej noworodków i niemowląt. Wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów oraz osteopatów oceni czy dziecko w danym miesiącu swojego życia rozwija się prawidłowo, czy osiąga odpowiednie umiejętności psychoruchowe. Badanie diagnostyczne pozwoli na wczesne znalezienie problemów neurorozwojowych, psychoruchowych, sensomotorycznych (w tym zbadanie napięcia mięśniowego, ocenę symetrii ciała, itp.), a także ocenę ruchów globalnych w celu stwierdzenia czy dziecko będzie się prawidłowo rozwijało w przyszłości. Znalezienie ewentualnych patologii umożliwia wprowadzenie wczesnej interwencji i wspomaganie rozwoju dziecka. Centralny układ nerwowy u dzieci do 6 miesiąca jest bardzo plastyczny. Oddziaływanie na niego umożliwia odpowiednia świadomość diagnostyczna. Szybka diagnoza daje lepsze rokowania na przyszłość, pozwala wcześniej rozpocząć rehabilitację, ewentualną interwencję, czy przede wszystkim profilaktykę. Wizyta fizjoterapeutyczna jest również ogromną pomocą dla rodzica/opiekuna, zwłaszcza pierwszego dziecka. Wykwalifikowana kadra daje wsparcie opiekunom w prawidłowej pielęgnacji noworodka czy niemowlaka, wpływa na ich świadomość, co między innymi pozwala zapobiec asymetriom ułożeniowym.

Diagnostyka fizjoterapeutyczna noworodków urodzonych o czasie, wcześniaków i niemowląt do trzeciego miesiąca życia, opierać się będzie między innymi na założeniach Metody Prechtla. Pozostałe niemowlęta i starsze dzieci objęte będą diagnostyką kierując się założeniami metody NDT-Bobath Baby. Zarówno metoda NTD-Bobath Baby i Metoda Prechtla prowadzone są według zasad EBTA (European Bobath Tutor Association).

Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla to bardzo czułe narzędzie diagnostyczne. Badanie spontanicznej aktywności (General Movements Assessment) niemowląt w pierwszych miesiącach życia jest obiektywną metodą służącą ocenie funkcjonalnej centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie jego rozwoju. Badania potwierdziły, że jakościowa ocena spontanicznej, nieprowokowanej aktywności jest niezwykle czułym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na bardzo wczesne wykrycie nieprawidłowości. Znaleziono również korelacje pomiędzy rodzajem nieprawidłowych wzorców ruchowych, a występowaniem mózgowego porażenia dziecięcego. Metoda Prechtl’a jest metodą wystandaryzowaną spełniającą wymogi Evidenced Based Medicine, czyli praktyki medycznej opartej na dowodach. Jest to powszechnie uznana metoda diagnostyczna pozwalająca na prognozowanie przyszłego rozwoju motorycznego niemowlęcia.

Diagnostyka funkcjonalna organizowana w ramach programu profilaktycznego umożliwia wczesną interwencję, czyli kompleksową i skoordynowaną pomoc dzieciom od najwcześniejszych dni życia. To równoczesne, uzupełniające się wzajemne oddziaływania medyczno–rehabilitacyjno–terapeutyczne objęte programem opracowanym, realizowanym przez odpowiednio przygotowanych specjalistów, w tym neonatologa, pediatry, fizjoterapeuty i osteopaty. Wczesna interwencja terapeutyczna nie tylko pozwala na profilaktykę zdrowia i procentuje prawidłowym rozwojem psychomotorycznym, ale równocześnie zapobiega powstawaniu deformacji ułożeniowych, może także zapobiec opóźnieniom rozwoju psychoruchowego.

Działania podejmowane w ramach programu profilaktycznego są spójne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO). Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż „doświadczenia we wczesnym dzieciństwie mogą mieć związek z przebiegiem życia człowieka”, stąd ocena funkcjonalna dzieci jest elementem WHO. Diagnostyka nie tylko służy do oceny dzieci w pierwszych dwóch dekadach życia, ale również pozwala na szybkie zaplanowanie działań terapeutycznych. Profilaktyka, polegająca na zastosowaniu odpowiedniej diagnostyki, może być wsparciem prawidłowego rozwoju.

Wskazania do diagnostyki

Ciąża
 • zagrażające poronienie,
 • przedwczesny poród,
 • ciąża hospitalizowana lub konieczność leżenia przez większość ciąży,
 • krwawienia,
 • poważne infekcje w okresie ciąży.
Poród
 • cesarskie cięcie,
 • poród ze wspomaganiem (kleszcze lub vacuum),
 • wzniecenie porodu,
 • przedłużony poród naturalny.
Noworodek
 • zaburzenia napięcia mięśniowego, dysplazję stawu biodrowego lub kręcz szyi,
 • widoczną asymetrię,
 • układanie na jedną stronę,
 • niechęć do leżenia na brzuchu,
 • zaburzenia budowy czaszki,
 • nadreaktywność / podreaktywność,
 • niespokojny sen,
 • kolki,
 • refluks żołądkowo-przełykowy,
 • ulewania,
 • zaburzenia odżywiania i ssania,
 • nadmierne łaknienie lub brak apetytu,
 • częste infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • chorobę o podłożu genetycznym,
 • chorobę o podłożu neurologicznym,
 • chorobę o podłożu metabolicznym,
 • malformacje.

Regulamin programu

Skorzystaj z bezpłatnej diagnostyki funkcjonalnej dla Twojego dziecka!

Napisz na zdrowymaluch@asgo.pl lub zadzwoń: 61 890 64 38

W wiadomości e-mail prosimy o pozostawienie kontaktowego numeru telefonu.