Rehabilitacja

Robimy wszystko, byś w jak najkrótszym czasie powrócił do sprawności i znów cieszył się pełnią życia.

Rehabilitacja ortopedyczna

Skuteczność rehabilitacji prowadzonej w ASGO jest efektem umiejętnego wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin fizjoterapii. Proces rehabilitacji rozpoczynamy od przeprowadzenia dokładnego wywiadu i wnikliwej oceny wyjściowej pacjenta. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie programu leczenia do jego indywidualnych potrzeb. Postępy w terapii monitorowane są na bieżąco, a w razie potrzeby konsultowane z lekarzem prowadzącym. W Centrum Zdrowia ASGO przywiązujemy wagę zarówno do efektów leczenia, jak i do zapobiegania nawrotom kontuzji i urazów w przyszłości. Dlatego już w trakcie rehabilitacji uczymy naszych pacjentów zasad skutecznej autoterapii.

Oferujemy fachową pomoc w następujących przypadkach:

 • urazy stawów,
 • stany powypadkowe (np. whiplash),
 • stany zwyrodnieniowe (np. biodro, kolano, kręgosłup, krążek międzykręgowy – dysk),
 • wszelkiego typu niestabilności (np. kręgozmyk, nawykowe skręcenia stawów,
 • stany pooperacyjne,
 • przygotowanie przedoperacyjne.

 

Celem prowadzonej przez nas terapii jest:

 • zapewnienie odpowiednich warunków do regeneracji uszkodzonych struktur,
 • odzyskanie pełnego zakresu ruchomości stawów i siły mięśniowej,
 • odbudowa czucia głębokiego, stabilizacji i kontroli nerwowomięśniowej,
 • znalezienie i korekcja tzw. “słabego ogniwa” w łańcuchu motorycznym.

 

W procesie rehabilitacji wykorzystujemy m.in.:

 • terapię manualną,
 • terapię tkanek miękkich,
 • PNF,
 • trening proprioceptywny, ćwiczenia wzmacniające,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne (np. krioterapia, magnetoterapia, laser, masaż, hydroterapia).

 

Rehabilitacja neurologiczna

Jedną z osi specjalizacji Centrum Zdrowia ASGO jest neurorehabilitacja, zajmująca się schorzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. W trakcie terapii dokładamy wszelkich starań, by przywrócić pacjentom wszystkie utracone w wyniku choroby funkcje, a jeśli nie jest to możliwe, by nauczyć ich sposobów radzenia sobie z chorobą.

 

Oferujemy specjalistyczną pomoc w zakresie:

 • terapię manualną,
 • zakażeń układu nerwowego,
 • chorób naczyniowych takich jak krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad,
 • niedokrwienny,
 • zaburzeń dotyczących płynu mózgowordzeniowego,
 • guzów (np. oponiaków, glejaków),
 • urazów układu nerwowego, takich jak ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne,
 • chorób genetycznych,
 • neuropatii obwodowych,
 • zespołów otępiennych,
 • ataksji dziedzicznych,
 • zaburzeń ruchowych (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona),
 • chorób rdzenia kręgowego,
 • chorób złącza nerwowomięśniowego (np. miastenia),
 • miopatii,
 • chorób demielinizacyjnych (np. stwardnienie rozsiane),
 • chorób autonomicznego układu nerwowego,
 • zaburzeń napadowych (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu).