Kurs: Proximal

Ocena i terapia dzieci z uwzględnieniem sensomotorycznych, psychoruchowych i społecznych aspektów rozwoju.

 

dr Roksana Malak
fizjoterapeuta, osteopata

3 modułowy kurs – 4999 zł
Moduł I – 18-19.05.2019 / Moduł II – 08-09.06.2019 / Moduł III – 29-30.06.2019

Opis programu:

Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów, położnych, logopedów i pedagogów z oceną i terapią psychoruchową dziecka.   Rozwój  dziecka do 2 r.ż. można określić jako sensomotoryczny i psychoruchowy. Uczestnicy kursu zapoznają się z dokładną oceną rozwoju sensomotorycznego dziecka w odniesieniu do światowych wytycznych.

Uczestnicy kursu dowiedzą się:

 1. Jak wspierać rozwój dziecka, które jest dynamiczną całością, reagującą na bodźce ze środowiska?
 2. Jak ocenić dziecko i na tej podstawie zaplanować i przeprowadzić usprawnianie?
 3. Jak ocenić preferencję posturalną i odróżnić ją od asymetrii?
 4. Jak nauczyć jeść dziecko z problemami spożywania posiłków ?
 5. Jak wspierać rozwój sensomotoryczny i psychoruchowy oraz społeczny dziecka z problemami neurologicznymi?
 6. Jak rozróżnić asymetrię będącą swego rodzaju normą od asymetrii wymagającej terapii?

18-19.05.2019 – Moduł I: Asymetria: norma czy potrzeba terapii? 

 • Ocena dzieci w różnych okresach życia z uwzględnieniem symetrii/asymetrii?
 • Zapoznanie ze skalami rozwojowymi i oceną postawy ciała.
 • Interwencja w różnych okresach życia noworodka, niemowlęcia, dziecka.
 • Co na to nauka?

Medycyna akademicka:

Fizjoterapia może zapobiec deformacjom ułożeniowym takim jak plagiocefalia. Udowodniono, że fizjoterapia trwająca 4 miesiące może zapobiec powstaniu, rozwinięciu się plagiocefalii. Literatura: L Stellwagen,E Hubbard, C Chambers, K Lyons Jones. Torticollis, facial asymmetry and plagiocephaly in normal newborns Arch Dis Child 2008;93:827–831.

 • Przypadki kliniczne. Ocena dzieci. Zaplanowanie terapii i przeprowadzanie postępowania terapeutycznego.

 

08-09.06.2019 – Moduł II: Problemy z jedzeniem? 

 • Dlaczego występują problemy z jedzeniem. Omówienie złożoności problemu na podstawie prezentowanych Pacjentów.
 • Ocena parametrów życiowych przed diagnostyką funkcji jedzenia?
 • Ocena parametrów życiowych pozwala na podjęcie działań terapeutycznych w momencie kiedy dziecko jest stabilne i bezpieczne, bez ryzyka zachłystowego zapalenia płuc.
 • Ocena reakcji odruchowych mających związek z karmieniem.
 • Uwzględnienie 53 parametrów w tym reakcji odruchowych jakie należy ocenić zanim podejmie się próbę karmienia.
 • Karmienie wcześniaka, niemowlęcia urodzonego o czasie.
 • Jakie pozycje są najlepsze dla dziecka i rodzica. Jakie parametry układu ruchu należy uwzględnić w czasie karmienia, aby Maluch mógł bezpiecznie i komfortowo spożywać pokarm.
 • Karmienie dziecka z dysfunkcjami neurologicznymi.
 • Dlaczego dziecko z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym może mieć trudność z jedzeniem. Jak zapobiec wzmożonej reaktywności posturalnej i nieprawidłowym reakcjom w czasie jedzenia.
 • Karmienie dziecka z problemami genetycznymi.
 • Specyfika postępowania terapeutycznego  z uwzględnieniem dysmorfii w różnych zespołach genetycznych. Techniki związane ze wspomaganiem

 

29-30.06.2019 – Moduł III: Mały pacjent z problemami neurologicznymi

 • Ocena dziecka z uwzględnieniem struktury i funkcji. Dlaczego nie tylko neurorozwój powinien być oceniony. Jak ocenić układ ruchu, kiedy dziecko prezentuje wysoką aktywność reakcji odruchowych?
 • Etapy neurorozwoju dziecka.
 • Etapy rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • Etapy rozwoju sensomotorycznego dziecka.
 • Terapia dziecka w różnych okresach życia
 • Jak zapewnić komfort dziecku z problemami neurologicznymi

 

Prowadzący – dr Roksana Malak

dr n. zdr., członek Zespołu Ekspertów ds. Opracowania Wytycznych do Oceny Pacjentów w Wieku Rozwojowym, Krajowa Izba Fizjoterapii, autorka i współautorka 61 artykułów naukowych. Doświadczenie: praca z dziećmi na oddziale neonatologii, we wczesnej interwencji oraz Kierownik Pracowni Fizjoterapii Pediatrycznej na Uniwersytecie Medycznym w latach 2017-2018. Swoje zainteresowania skupiła wokół terapii noworodków oraz niemowląt z dysharmonią rozwojową i zaburzeniami neurorozwojowymi, oraz terapii dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi, genetycznymi, ortopedycznymi, a także dysfunkcjami w zakresie procesów integracji sensorycznej i korekcji wad postawy i skolioz.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o zapytania poprzez e-mail lub telefonicznie:

szkolenia@asgo.pl
+48 668 641 708